Thực hiện Kế hoạch số 266- KH/ĐU ngày 07/04/2021 và Công văn số 345- TB/ĐU ngày 04/6/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

Trong 02 ngày 18,19/6/2021, toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm y tế Than khu vực Mạo Khê tham gia Hội Nghị kết nối trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng tại 02 điểm cầu của 02 cơ sở. 

 

Tại hội nghị triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID – 19.

Bo Y te

So y te

s

Website liên kết