TRUNG TÂM Y TẾ THAN KHU VỰC MẠO KHÊ


Địa chỉ: Khu Vĩnh Lập - Phường Mạo Khê - TX. Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh


Điện thoại & Fax: 0333.871.083


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Bản đồ chỉ dẫn

www.bogiaso.com - Chèn Googel Maps vào website

Bo Y te

So y te

s

Website liên kết