Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao và nhu cầu tuyển dụng lao động đáp ứng cho mô hình hoạt động Trung tâm giai đoạn 2020 - 2021 của Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê; Thực hiện theo công văn số: 217/BV-TCHC ngày 22/ 04/2020 của Bệnh viện Than - Khoáng sản về việc Tuyển dụng lao động, trong hai ngày 11,12/6/2020,  Trung tâm y tế Than khu vực Mạo Khê đã tiến hành tổ chức tuyển dụng lao động nghiêm túc theo đúng quy chế về Tuyển dụng lao động.

Cham thi

Công tác tổ chức chấm thi          

       Theo kế hoạch chỉ tiêu, đơn vị tuyển dụng 04 điều dưỡng viên trình độ cao đẳng trở lên trong tổng số 10 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trải qua 02 vòng thi: phỏng vấn, thi tuyển với các nội dung thi: Nội quy, quy chế đơn vị, luật lao động, quy định ngành y, chuyên môn và thực hành, căn cứ kết quả thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng đã chọn ra 04 thí sinh đủ điều kiện và có số điểm cao nhất như sau:

STT Số báo danh Họ và Tên Ngày sinh Kết quả chấm thi Tổng điểm
Tự luận Thực hành
1 20101 Phạm Quỳnh Anh 17/05/1998 9.2 9.1 22.85
2 20103 Hoàng Thị Hiền 02/09/1985 8 9.6 22.4
3 20106 Trần Thanh Huyền 21/09/1991 7.5 9.3 21.45
4 20109 Nguyễn Thị Quyên 24/03/1994 6.7 9 20.2

         

       Dự kiến, Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê sẽ báo cáo Bệnh viện Than - Khoáng sản, làm các thủ tục tuyển dụng theo đúng quy định và ký hợp đồng với các thí sinh trúng tuyển từ ngày 01/7/2020.

Người viết bài: Mạnh Hùng

covid 19

Bo Y te

So y te

s

Website liên kết



TRUNG TÂM Y TẾ THAN KHU VỰC MẠO KHÊ

Địa chỉ: Khu Vĩnh Lập - Phường Mạo Khê - Thị Xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại & Fax: 0333.871.083

Mail: ttytmaokhe@gmail.com