Nhằm đánh giá việc thực hiện công tác chuyên môn của Trung tâm đồng thời kiểm điểm những mặt làm được và chưa làm được trong việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, thực hiện Kế hoạch liên tịch số: 1035-KHLT/GĐ-CĐ ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Than - Khoáng sản về việc Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 cùng với Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, ngày 31/12/2020, Trung tâm y tế than khu vực tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2021.

Bao cao tong ket

     Đ/c Nguyễn Đức Trung - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm  báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020

       Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đại diện Bệnh viện Than - Khoáng sản có đồng chí Trần Quang Lương - Bí thư đảng bộ - Giám đốc Bệnh viện Than - Khoáng sản.

Phat bieu chi dao

       Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Trung tâm y tế Than khu vực Mạo Khê; Kết quả hoạt động của Ban TTND năm 2020.

Bao cao TTND

Đ/c Nguyễn Thị Hà - Trưởng ban thanh tra nhân dân - Báo cáo hoạt động của ban Thanh tra nhân dân năm 2020

       Năm 2020, Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê nói riêng, ngành Y tế nói chung đã trải qua nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với tinh thần “ Kỷ luật - Đồng tâm”,  thực hiện tốt khẩu hiệu  mà đơn vị đã đề ra “ Thân thiện - Hiệu quả - Trách nhiệm” chúng ta đã vượt khó vươn lên quyết tâm triển khai nhiều giải pháp tích cực. Tất cả những điều trên đã nâng cao sự hài lòng và niềm tin của người bệnh, nhân dân trong khu vực và các đơn vị bạn trên địa bàn.

Tham luan

       Đ/c Phạm Thị Thuyến - Tổ trưởng Tổ quản lý chất lượng - Tham luận về công tác Quản lý chất lượng năm 2020

       Hội nghị cũng đã nghe các đại biểu góp ý kiến bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; Hội nghị trân trọng và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

Thong bao ket qua kiem phieu Đ/c Trần Thị Phương - Trưởng ban kiểm phiếu - Thông báo kết quả bó phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý

    Căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện mục tiêu của phong trào thi đua trong toàn trung tâm, tổ chức triển khai phong trào thi đua tại các khoa, phòng với mục tiêu sát thực, phù hợp với nhiệm vụ của từng khoa, phòng. Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện thi đua cho có hiệu quả, tạo nên hiệu ứng lan rộng trong toàn Trung tâm, góp phần to lớn vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo các mục tiêu đã đề ra.

Khen thuong ca nhan tieu bieu6666 min 1

Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn năm 2020

Người viết bài: Mạnh Hùng

covid 19

Bo Y te

So y te

s

Website liên kết