Thực hiện quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND thị xã Đông Triều về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn thị xã. Sáng ngày 26/11/2020, đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch covid- 19 do bà Đào Thị Kim Dung – Trưởng phòng Y tế làm trưởng đoàn đã tới làm việc tại Trung tâm y tế than Khu vực Mạo Khê. 

  .4

Đoàn kiểm tra khu cách ly dành cho nhân viên

       Đoàn đã kiểm tra, giám sát toàn diện công tác phòng chống dịch của Trung tâm. Tại buổi làm việc, bác sỹ CKI Nguyễn Đức Trung- Giám đốc Trung tâm đã báo cáo những giải pháp trong công tác phòng chống dịch covid- 19 đã và đang được triển khai tại đơn vị.

2

Đoàn kiểm tra phòng khám hô hấp và khu điều trị Covid -19

       Kết thúc buổi làm việc, kiểm tra tại Trung tâm y tế than Khu vực Mạo Khê, đoàn kiểm tra ghi nhận đơn vị tuy có nhiều khó khăn nhưng đã thực hiện tốt các chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn thị xã. Đoàn cũng yêu cầu Trung tâm không được chủ quan và đưa ra các chỉ đạo để Trung tâm làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

3

Người viết bài: Thanh Huyền

covid 19

Bo Y te

So y te

s

Website liên kết