Chiều ngày 18/10/2022, Chi bộ TTYT Than KV Mạo Khê tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025. Tham dự Đại hội có Đ/c Trần Quang Lương – Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Bệnh viện Than – Khoáng sản, đ/c Nguyễn Đức Trung – Bí thư chi bộ - Giám đốc TTYT Than KV Mạo Khê cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ.      

         Đại hội biểu quyết với sự nhất trí cao

   Chi bộ TTYT Than KV Mạo Khê có tổng số 48 đảng viên, trong đó 45 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị.  Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể Trung tâm đã cùng nhau đoàn kết khắc phục, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tốt cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần thắng lợi vào Nghị quyết của Đảng. Chi bộ luôn thông suốt về tư tưởng và đường lối lãnh đạo, có tính thống nhất cao trong tập thể Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể chính trị trong Trung tâm đã xây dựng, tập hợp, đoàn kết được quần chúng và có nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tạo cho chi bộ có thêm sức mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh. Chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện quy chế chuyên môn, kỷ cương trật tự đơn vị, chăm sóc bệnh nhân toàn diện.

 Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

   Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi Bộ đã đề ra mục tiêu cụ thể: Hằng năm, 100% cán bộ nhân viên, đảng viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng, Chính sách, pháp Luật của Nhà nước. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm tư cách. Giới thiệu đi học bồi dưỡng kết nạp đảng viên 3 – 4 quần chúng/ nhiệm kì. Mỗi năm kết nạp được 1 – 2 đảng viên mới.

Đại hội  bỏ phiếu bầu Cấp chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

 Tại đại hội, các đảng viên tham gia thảo luận các vấn đề: Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên...

Đồng chí Phạm Thị Hằng, Đảng viên tổ đảng nghiệp vụ - Cơ sở 2 tham gia tham luận

   Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đ/c Trần Quang Lương – Bí thư đảng bộ - Giám đốc Bệnh viện Than – Khoáng sản đã biểu dương những kết quả chi bộ TTYT Than KV Mạo Khê đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị: Nhiệm kỳ tới Chi bộ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động trong xây dựng chi bộ vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành, thực hiện các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với khai thác các dịch vụ kỹ thuật mới, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân. Tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh…Tin rằng, trong nhiệm kỳ tới, TTYT Than KV Mạo Khê sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được những kết quả và thành tựu cao hơn nữa.

Đ/c Trần Quang Lương - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Bệnh viện Than - Khoáng sản phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chỉ ủy mới nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Giám đốc TT được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

Ban chi ủy mới nhiệm kỳ 2022- 2025 của Chi bộ TTYT Than KV Mạo Khê ra mắt Đại hội

Ảnh lưu niệm đại hội

Người viết bài: Mỹ Linh

Bo Y te

So y te

s

Website liên kết