ĐOÀN THANH NIÊN

       Vừa qua, được sự quan tâm của ban Giám đốc và công Đoàn, Đoàn thanh niên trung tâm đã tổ chức sinh hoạt Đoàn thanh niên tại khu du lịch và nghĩ dưỡng Cát Bà (Cát Bà - Hải Phòng) gặt hái được nhiều thành công, tạo môi trường hoạt động Đoàn vui tươi, lành mạnh, giúp Đoàn viên có tinh thần đoàn kết, hăng hái lao động. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Đoàn.

Bo Y te

So y te

s

Website liên kết